klikva.cz

Souborové servery

Centrální úložiště dat tzv. souborový server umožňuje jednoduše sdílet a archivovat data. Využití společného úložiště výrazně zefektivňuje práci v týmu. Výhoda vlastního souborového serveru:
  • data jsou fyzicky uložena u Vás a přístup k nim máte 100% pod kontrolou (na rozdíl od různých cloudových řešení),
  • data mohou být na šifrovaném disku, heslo k disku můžete znát jen Vy,
  • data nejsou rozeseta po pracovních stanicích (počítačích) a tak je značně zjednodušeno zálohování,
  • k provozu serveru je možné použít speciální nízkopříkonový hardware, máte tak plnou kontrolou nad ekologickou stopou daného řešení (na rozdíl od různých cloudových řešení s obrovskými datacentry)
  • data mohou být bezpečně (silné šifrování) dostupná odkudkoli, využijete-li náš firewall s VPN.
Společnost Klikva nabízí kvalitní řešení založené na projektu Samba, které v sobě kombinuje robustnost a spolehlivost operačního systému Linux a síťový protokol SMB běžně používaný např. v operačním systému Microsoft Windows. Na server tak přistupujete ze svého počítače a data jsou přitom bezpečně uložena a zálohována na serveru s Linuxem.

Pro větší společnosti nabízíme možnost využít server pro integraci do domény Windows jako primární doménový řadič (PDC). Data uživatelů (tzv. profil) jsou při přihlášení a odhlášení synchronizována se serverem. Hlavní výhody tohoto řešení jsou:
  • centrální správa uživatelů v síti,
  • možnost přihlásit se na libovolném počítači v doméně a mít přístup ke svým datům a svým nastavením.