klikva.cz

Penetrační testy

= Penetrační test je důležitým nástrojem k prověření a posouzení zabezpeční počítačových systémů. Námi prováděné penetrační testy tak mohou odhalit nedostatečnou funkci firewallů, úniky informací, náchylnosti k vyřazení z provozu útočníkem, možnost neoprávněného zásahu do zařízení či aplikace atp. atd.

Jednotlivé penetrační testy provádíme vždy na základě individuálního posouzení s velikou mírou kreativity a hlubokou znalostí možných zranitelnosti a útoků. V případě požadavku jsme schopni připravit i sofistikované útoky zaměřené na zaměstnance s využitím sociálního inženýrství.

Výstupem z penetračních testů je podrobná souhrnná zpráva, která přehledně hodnotí úroveň zabezpečení a odhalených bezpečnostních rizik, pro klasifikaci používáme skóre CVSS.

Dokážeme vyhovět požadavkům i na periodické, automatizované testování. V případě dotazů respektive zájmu o penetrační testování nás, prosím, neváhete kontaktovat.