Firewally a VPN

Firewall by měl být v každé síti samozřejmostí. Chrání vnitřní síť (LAN) před neoprávěným přístupem a útoky z vnějšku. Minimalizuje tak možnosti úniku informací, ztráty dat či jiné ohrožení. Společnost Klikva standardně nasazuje vysoce bezpečné a maximálně konfigurovatelné firewally s operačním systémem Linux. Samozřejmostí u našich zařízení je velmi nízká spotřeba a šetrnost k životnímu prostředí.

Standardně jsou firewally (routery) nakonfigurovány tak, že:

Virtuální privátní sítě (VPN)

Vedle těchto standardních služeb nabízíme rozšíření firewallu o virtuální privátní sítě. Toto řešení umožní přístup do vnitřní sítě šifrovaným kanálem odkudkoliv z internetu. Z domova se tak např. můžete připojit k firemnímu souborovému serveru. V případě, že máte více poboček, je VPN ideálním řešením k jejich propojení. VPN lze použít i k zabezpečení přístupu k zařízení, které umí komunikovat přes internet.

Dle topologie sítí využíváme řešení postavené na OpenVPN či TINC.