Poštovní server

Zcela nekompromisně vždy hledáme řešení, které je nejšetrnější k životnímu prostředí. Výsledkem našeho snažení je bezkonkurenčně nejzelenější hosting pro Vaše e-maily. Naše mikroservery s minimální spotřebou poháněné sluneční energií takřka nijak nezvýší Vaši ekologickou stopu. Podrobnější informace o zvoleném řešení najdete na stránce věnované našim serverům.

Nesoustředíme se ale jen na ochranu životního prostředí, ale také na ochranu Vašeho soukromí. Veškerá komunikace mezi našimi servery a Vaším poštovním klientem (Thunderbird, Outlook,...) je zabezpečena silným šifrováním. Stejně tak i naše servery jsou zabezpečeny proti vnějším útokům firewallem a mnoha dalšími bezpečnostími opatřeními. V souladu s GDPR zastáváme názor, že IP adresa patří mezi citlivé osobní údaje (lze pomocí ní vcelku přesně geograficky lokalizovat odkud byl e-mail rozeslán), proto tuto informaci na našem poštovním serveru neukládáme do hlaviček zpráv. Pomocí programu Spamassassin bojujeme se SPAMary, abychom Vás co nejlépe ochránili od nevyžádané pošty.

V neposlední řadě se řídíme řadou etických zásad, takže si můžete být jisti, že i z titulu správce serverů je Vaše soukromí v bezpečí.

K přístupu ke svým e-mailům na poštovním serveru můžete využít:

Obecná pravidla bezpečnostiTechnické specifikace a návody

Přístup k poště přes webmail

Otevřete si stránku https://posta.klikva.cz/ do pole Uživatel zadejte celý svůj e-mail, vyplňte pole Heslo svým heslem a ťukněte na tlačítko Přihlásit.

Změna hesla k e-mailu

Přihlašte se do webmailu (viz návod výše). Tukněte na Nastavení a následně zvolte položku v seznamu Heslo. V zobrazeném formuláři zadejte stávající a následně nové heslo (pro kontrolu dvakrát). Nové heslo musí být minimálně osm znaků dlouhé a musí obsahovat alespoň jedno číslo a jedno interpunkční znaménko. Nové heslo, prosím, nikdy neodvozujte od svého jména, e-mailu, data narození, nebo jiných dat spojených s Vaší osobou.

Nastavení přeposílání e-mailů

Přihlašte se do webmailu (viz návod výše). Tukněte na Nastavení, zvolte položku v seznamu Filtry a následně vyberte předdefinovanou sadu filtrů s názvem Standard. Ťukněte na filtr FORWARD a vpravo nastavte následující (většina údajů je již předvyplněna): Zkontrolujte a ťukněte na tlačítko Uložit.

Nastavení automatické odpovědi

Přihlašte se do webmailu (viz návod výše). Tukněte na Nastavení a následně vyberte položku v seznamu Dovolená. V zobrazeném formuláři vyplňte tato pole: Zkontrolujte a ťukněte na tlačítko Uložit.

Návod k použití POP3 serveru

Ve svém poštovním klientovi (Outlook, Thunderbird,...) vytvořte nový poštovní účet. Klient by měl získat nastavení ze serveru automaticky, pokud by se tak nestalo, nastavte následující parametry:

Návod k použití IMAP serveru

Ve svém poštovním klientovi (Outlook, Thunderbird,...) vytvořte nový poštovní účet. Klient by měl získat nastavení ze serveru automaticky, pokud by se tak nestalo, nastavte následující parametry:

Nastavení SPF a DMARC záznamů v DNS

Aby rozesílané zprávy nebyly označovány jako SPAM, je vhodné nastavit u domény DNS záznamy, které autorizují rozesílání naším poštovním serverem: