klikva.cz

Naše servery

Hardware

Internetové služby jsou v současné době zajištěny serverem BPI-R1 s ARM procesorem a SSD diskem. Příkon celého řešení včetně externího DC/DC měniče je zhruba 5 W. Tak nízký příkon nevyžaduje žádné chlazení, procesor nemá ani pasivní chladič. Zdrojem energie je fotovoltaická ostrovní elektrárna (FVE) o výkonu 2 kWp, jejíž primární funkce je zásobování domácnosti energií. Kapacita akumulátorů je téměř 20 kWh, což teoreticky umožňuje běh výše uvedeného serveru po dobu půl roku, aniž by vysvitlo slunce! Aktuální stav FV systému najdete na stránce věnované měření, níže naleznete graf příkonu serveru. Připojení do sítě internet je realizováno VDSL modemem, který je rovněž zásobován energií z FVE. Nižší rychlost připojení ve srovnání s datacentry je bezproblémově kompenzována např. využitím redakčního systému μCMS. Do budoucna plánujeme využití vodní energie pro pohon dalšího serveru v geograficky odlišné lokalitě.

Pro případ selhání hardwaru držíme skladem záložní identický hardware, který umožňuje okamžitou náhradu.

Software

Všechna naše serverová řešení využívají operační systém Debian GNU/Linux, jednotlivé služby jsou virtualizovány. Pro provoz poštovního a webového serveru používáme především tento software s otevřeným zdrojovým kódem:

Příkon serveru

Na níže uvedeném grafu je uvedena aktuální spotřeba celého serveru ve wattech.