klikva.cz

Poradenství

Vybrat správné řešení v oblasti IT, je v mnoha případech velmi složité a závažné rozhodnutí, často na mnoho let dopředu. Rádi se s Vámi podělíme o naše mnohaleté zkušenosti a rozsáhlé znalosti informačních technologií. Jsme připraveni Vám odborně pomoci či Vás plně zastoupit při:
  • plánování a řízení v oblasti informačních technologií
  • výběru a řízení vývoje software
  • auditu stávajích služeb IT včetně penetračních testů
  • řízení bezpečnosti informací ve shodě s ISO/IEC 27001
  • výběru a správě systémů postavených na OSS
  • analýze souladu s GDPR
Současně dbáme na to, aby vybraná řešení byla vždy co nejšetrnější k životnímu prostředí a odpovídala našim etickým zásadám. Své bohaté znalosti předáváme rovněž formou školení.