klikva.cz

Etika podnikání

Základem naší etiky podnikání je etika křesťanská, kterou se řídíme nejen v profesním ale i v osobním životě. Součástí tohoto postoje je i snaha, aby podnikání bylo co nejšetrnější k přírodě. Mezi další důsledky patří:
  • otevřenost a přímost jednání s klienty,
  • princip rovnosti přístupu ke klientům,
  • dodržování zákonů, zřeknutí se legálních, ale eticky pochybných řešení.

Bezpečnost dat

Děláme maximum pro to, aby se Vaše data nedostala do nepovolaných rukou. Sami pak přísně dbáme na to, aby nedošlo ke zneužití administrátorského přístupu i ze strany oprávněných osob i nad rámec nařízení GDPR.