Redakční systém μCMS

Wiki syntaxe


Systému μCMS umožňuje vedle HTML syntaxe používat i Wiki syntaxi, která je vysvětlena na níže uvedených příkladech.

Nečíslovaný seznam

Pro výčty položek je možno použít tento kód (mezera následovaná hvězdičkou):
 * pšenice
 * ječmen
 * žito
 * oves
 * žitovec (triticale)
který se zobrazí následovně:
  • pšenice
  • ječmen
  • žito
  • oves
  • žitovec (triticale)

Nadpisy a typy písma

Pro různé velikosti nadpisů či druhy písma je možno použít tento kód:
'''tučný text'''
''kurzíva''
==== Nadpis nejmenší ====
=== Nadpis menší ===
== Nadpis větší ==
= Nadpis největší =
který se zobrazí následovně:

tučný text
kurzíva

Nadpis nejmenší

Nadpis menší

Nadpis větší

Nadpis největší


Hypertextové odkazy

V rámci textu je možné se odkazovat na interní i externí stránky, je možno použít tento kód:
http://www.klikva.cz/
https://www.csopkokonin.cz/
[https://www.klikva.cz/ Společnost Klikva]
[link:stazeni Ke stažení] 
který se zobrazí následovně:

http://www.klikva.cz/
https://www.csopkokonin.cz/
Společnost Klikva
Ke stažení

Předformátovaný text

Předformátovaný text se uvozuje třemi { a končí třemi }.

Tabulka

Jednoduchou tabulku můžeme zobrazit pomocí kódu:
|| Květák || 20 m || 1 kg ||
|| Zelí || 88 m || 2 kg ||
|| Brokolice || 40 m || 1 kg ||
|| Kedluben || 12 m || 0,5 m ||
který se zobrazí takto:

Květák 20 m 1 kg
Zelí 88 m 2 kg
Brokolice 40 m 1 kg
Kedluben 12 m 0,5 m

Alternativně je možné použít syntaxi

{|
| Květák
| 20 m
| 1 kg
|-
| Zelí
| 88 m
| 2 kg
|}

výsledkem je:
Květák 20 m 1 kg
Zelí 88 m 2 kg

Obrázky

Obrázky nahrané přes rozhraní μCMS je možno zobrazit pomocí kódu:
[img:kdo_ma_kolo.jpg]
který se zobrazí takto:
kdo_ma_kolo.jpg


Dokumenty

Na dokumenty nahrané přes rozhraní μCMS je možno odkázat pomocí kódu:
[dat:tabulka_spotreby.txt Tabulka spotřeby]
[dat:tabulka_spotreby.txt]
který se zobrazí takto:

Tabulka spotřeby
tabulka_spotreby.txt

Tabulka CSV

Pro jednoduché vložení tabulky CSV (nahrané přes rozhraní μCMS) je možno použít kód (bez mezery):
[csv: tabulka_spotreby.txt]
který se zobrazí takto:
[csv: tabulka_spotreby.txt]

Kalendář v CSV

Pro jednoduché vložení kalendáře ve formátu CSV (nahrané přes rozhraní μCMS) je možno použít kód (bez mezery):
[csvcal: kalendar.csv]
který se zobrazí takto:
24. prosince 2025 23:00 Půlnoční bohoslužby
25. prosince 2025 9:30 Vánoční bohoslužby
26. prosince 2025 9:30 Bohoslužby

Formát kalendáře je v co nejednodušším tvaru:

den.mesic.rok hodina:minuta; popis události
Hodina a minuta nemusí být vyplněna. Oddělení pomocí středníku. CSV může mít více než dvě pole. Události se automaticky setřídí podle času a vygeneruje se ICS soubor ve formátu iCalendar. Je-li za název CSV přidán řetězec :aktualni: (oddělený mezerou), vygenerují se jen události po aktuálním časovém okamžiku. Syntaxe tedy bude

[csvcal: kalendar.csv :aktualni:]Nový řádek

Pro vynucený přechod na nový řádek (třeba na začátku nového odstavce) vložte do textu prázdný řádek.

Horizontální čára

Rovnou horizontální čáru vygenerujeme pomocí kódu:
---
který se zobrazí takto:
počet znaků "-" může být i vyšší.

Spojovník

Spojovník můžeme alternativně vložit pomocí dvou rozdělovníků tj. pomocí kódu:
--
zobrazí takto: –

Vložení proměnných

V rámci administrativního rozhraní můžeme definovat vlastní proměnné v poli Definice ve formátu nazevpromenne:obsahpromenne. Předpokládejme, že budeme mít v tomto poli uvedeno:
rychlost:330 m/s
tlak:100 kPa
teplota:21 °C
latka:vzduch


Pak se následující kód:

''Pokud použijeme jako médium [def:latka] při teplotě [def:teplota] 
a tlaku [def:tlak] naměříme rychlost zvuku v médiu 
přibližně [def:rychlost].''
zobrazí takto:

''Pokud použijeme jako médium vzduch při teplotě 21 °C a tlaku 100 kPa naměříme rychlost zvuku v médiu přibližně 330 m/s.''

Vedle vlastních definic proměnných, je možné použít i automaticky generované systémové proměnné. Použití je patrné z následujícího příkladu:

Název tohoto článku: [def:titulek]
Datum vytvoření: [def:datum]
Datum aktualizace: [def:aktualizace]
Výše uvedené se zobrazí jako:

Název tohoto článku: Wiki syntaxe
Datum vytvoření: 21.08.2018
Datum aktualizace: 22.12.2022

Štítky

Pro vypsání štítků daného článku (musí být definovány v poli štítky) použijeme tento kód:
[stitky]
který se zobrazí jako:

| uCMS | návody |

Vložení souboru či stránky na jinou stránku

Do textu stránky může být vložen soubor předem nahraný pomocí administrativního rozhraní jako datový soubor, nebo jiná stránka. Je povoleno pouze jednoúrovnové vkládání. Pro vložení souboru použijeme následující kod (bez mezery za dvojtečkou):

[inc: nazev-vkladaneho-souboru-nebo-stranky]
Pokud by došlo k tomu, že bude existovat datový soubor se stejným názvem jako existující webová stránka, dostane datový soubor přednost. Riziko kolize je ale minimální. Ke vkládání stránky do jiné stránky je možno také použít níže uvedený kód.

Favicon.ico

Ikonu webu tzv. soubor favicon.ico lze vložit dvěma způsoby. Buď nahráním souboru favicon.ico do adresáře img (tj. otevřeme si soubor index k editaci, dole vybereme soubor k nahrání favicon.ico z disku a odešleme pomocí tlačítka nanahrát jako obrázek). Druhou možností je vytvoření stránky z názvem "favicon" a do pole Text: vložíme base64 kódovaný obsah favicon.ico. Převést soubor lze i on-line např. zde:https://www.base64encode.org/

Vložení stránky do rámečku na jinou stránku

Pomocí kódu (bez mezery za dvojtečkou):

[box: nazev-stranky]
můžeme do stránky vložit rámeček, který bude obsahovat jinou stránku vytvořenou v μCMS. Např. vytvořením stránky aktuality, která může a nemusí být v menu (navigaci) stránky můžeme na titulní stránku vložit rámeček ve kterém se bude zobrazovat obsah stránky aktuality. Pokud chceme, aby rámeček měl i nadpis, napíšeme jej jako další parametr:

[box: nazev-stranky Nadpis rámečku]