Redakční systém μCMS

Instalace

Instalace μCMS je ve srovnání s běžnými CMS extrémně jednoduchá. Pokud jde o webserver, stačí i velmi staré verze PHP (novější než PHP 4.3). Instalaci provedeme ve třech krocích:
  • Nejprve musíme stáhnout arichiv ucms.zip, rozbalit jej a obsah uložit (např. pomocí FTP klienta) do webového prostoru (typicky do kořenového adresáře virtualhostu).
  • Dále je třeba umožnit μCMS zápis souborů a adresářů do daného umístění. Toto je nejlépe provést pomocí příkazu chmod buď přímo na serveru nebo pomocí FTP klienta, pomocí kterého na webový prostor přistupujeme.
  • V posledním kroce nastavíme přístupové heslo. Otevřeme ve webovém prohlížeči μCMS. Tzn. umístili jsme-li soubory z ucms.zip do kořenového adresáře domény mojenovadomena.cz, přístoupíme na mojenovadomena.cz/ucms.php. Do pole pro heslo napíšeme nějaké delší, netriviální heslo a zmáčkneme tlačítko OK. Systém zahlásí chybné heslo a vypíše HASH námi zadaného heslo. Tento HASH si zkopírujeme do schránky, otevřeme ucms.php v oblíbeném textovém editoru (vim, emacs, Poznámkový blok) a téměř na začátku souboru dle nápovědy v souboru vložíme HASH hesla. Změněný soubor ucms.php nahrajeme znovu na server a přepíšeme tak původní ucms.php.
Po prvním přihlášení systém automaticky vygeneruje potřebné adresáře a soubory. Pokud by se toto nepodařilo, systém o tom informuje v horní části. V tomto případě je třeba zkontrolovat a upravit práva zápisu v adresáři s ucms.php.