Redakční systém μCMS

První kroky s μCMS


Po instalaci systému a prvotním přihlášení redakční systém automaticky připraví základní obsah webu. V následujícím textu si ukážeme jak tento obsah upravit, vytvořit základní strukturu webových stránek a jak ji naplnit obsahem.
Při typickém využití redakčního systému by každé webové stránky měly mít stránku s názvem souboru index. Tato stránka je totiž automaticky úvodní stránkou, která se zobrazí návštěvníkům webu. Tuto stránku systém automaticky při instalaci vytvoří.
V administrativním rozhraní proto nejprve upravíme tuto stránku. Pod textovými poli se nachází celá řada tlačítek. Na úrovni tlačítka "Nahrát" vybereme z rolovacího menu soubor index a stiskneme tlačítko "Nahrát". Tím se nám textová pole naplní obsahem souboru index, která v dalším kroku upravíme.
Pole Titulek stránky změníme na "Spolek pro ochranu žab", pole Název položky v menu změníme na "O spolku" a do pole Text vložíme:
== [def:titulek] ==
Cílem našeho spolku je především ochrana:
 * [link:skokan-zeleny skokana zeleného]
 * [link:skokan-hnedy skokana hnědého]
 * [link:ropucha-obecna ropuchy obecné]
Ťukneme na tlačítko Uložit změny v textu a zároveň vygenerovat obsah stránek čímž naše úpravy uložíme a současně aktulizujeme obsah stránek. Můžeme navštívit web našich stránek a prohlédnout si úpravy. Pokud by se zobrazoval starší obsah stránku necháme znovu načíst (např. zmáčknutím Ctrl + F5). Význam některých speciálních řídících znaků je vysvětlen na stránce s popisem wiki syntaxí.

Nyní vymažeme stránku kontakt, která se nám ve struktuře webu nehodí. Na úrovni tlačítka "Nahrát" vybereme z rolovacího menu soubor kontakt a stiskneme tlačítko "Smazat". Tím je soubor včetně obsahu a konfigurace odstraněn z webu. Pokud bychom toto udělalali omylem, můžeme okamžitě po smazání zmáčknout tlačítko Uložit změny v textu a zároveň vygenerovat obsah stránek čímž se text a další nastavení opět uloží. V případě, že chybu rozpoznáme později, je možná obnova ze záložního adresáře BKP (obnovit jej můžeme např. připojením přes FTP klienta).
Následně vytvoříme stránku novou, na kterou umístíme stanovy spolku. Zmáčkneme tlačítko Vyčistit (dáváme pozor, abychom si takto někdy nevymazali neuloženou práci). Do pole Název souboru vyplníme "stanovy", do pole Název položky v menu vyplníme "Stanovy" a do pole Titulek stránky zadáme "Stanovy spolku pro ochranu žab". Pole Nadřazený subor v menu vyplníme slovem "index". Do pole Text zadáme:
== [def:titulek] ==
Spolek se schází jednou ročně.

=== Členské příspěvky ===
Každý člen musí platit příspěvky. Příspěvky se platí '''každý rok''' 
nejpozději do konce ''dubna''.
-------------------------
Poslední aktualizace stránky proběhla [def:aktualizace]
Ťukneme na tlačítko Uložit změny v textu a zároveň vygenerovat obsah stránek čímž naše úpravy uložíme a současně aktulizujeme obsah stránek. Význam některých speciálních řídících znaků je vysvětlen na stránce s popisem wiki syntaxí.

Stanovy spolku můžeme vložit i formou přílohy. Soubor na lokálním disku stanovy.pdf nahrajeme na web takto. Pomocí tlačítka Procházet najdeme na disku soubor stanovy.pdf, potvrdíme náš výběr a následně ťukneme na tlačítko nahrát jako datový soubor.
Následně se přesvědčíme, že jsme stále na stránce "stanovy", pokud ne, pomocí rolovacího menu a tlačítka Nahrát stránku "stanovy" nahrajeme. Následně ťukneme na tlačítko Vypsat datové soubory z adresáře a zkopírujeme si do schránky řetězec
[dat:stanovy.pdf]
který vložíme do stránek a upravíme ho na:
[dat:stanovy.pdf Stanovy spolku pro ochranu žab]
Výše popsaným způsobem vytvoříme stránky s těmito názvy souborů:
  • druhy-zab, pole Nadřazený soubor (v menu) necháme prázdné
  • skokan-zeleny, pole Nadřazený soubor (v menu) vyplníme: "druhy-zab"
  • skokan-hnedy, pole Nadřazený soubor (v menu) vyplníme: "druhy-zab"
  • ropucha-obecna, pole Nadřazený soubor (v menu) vyplníme: "druhy-zab"
Vedle výše uvedených názvů souborů a nadřazených souborů vyplníme i titulky stránek a názvy zobrazované v menu.
Stránky můžeme oživit přidáním obrázků. Soubor na lokálním disku skokan_zeleny.jpg nahrajeme na web takto. Pomocí tlačítka Procházet najdeme na disku soubor skokan_zeleny.jpg, potvrdíme náš výběr a následně ťukneme na tlačítko nahrát jako obázek.
Následně pomocí rolovacího menu a tlačítka Nahrát nahrajeme stránku "skokan-zeleny". Následně ťukneme na tlačítko Vypsat obrázky z adresáře a zkopírujeme si do schránky řetězec
[img:skokan_zeleny.jpg]
který vložíme do stránek na místo, kde chceme zobrazit fotografii skokana zeleného.
Takto jsme spolu vytvořili funkční strukturu stránek a zbývá ještě doladit hlavičku a patičku stránek. Stránku uvodíme logem spolku (soubor logo.png), který nahrajeme jako obrázek pomocí výše uvedeného postupu. Následně pomocí tlačítka Vyčistit připravíme místo pro speciální druh stránky - hlavičku. Do pole Název souboru (povinný) i Název položky v menu vyplníme "header" a do pole Text vložíme:

[img:logo.png]
Samozřejmě pokud bychom chtěli mít hlavičku stránek jen textovou, můžeme do toho pole vložit např.

== Spolek pro ochranu žab ==
Obdobně postupujeme s patičkou, kde použijeme místo slova "header" slovo "footer".
Poslední věcí, kterou si ukážeme je tvorba stránky, která není zobrazena v menu. Stránku vytvoříme výše popsaným způsobem pomocí tlačítka Vyčistit, pojmenujeme ji "vajicka-zab", vyplníme jak bylo zmíněno ovšem s jediným rozdílem, kdy do pole Název položky v menu vyplníme "nomenu". Pokud není naším cílem, aby stránka visela v internetovém vzduchoprázdnu odkážeme se na ní ze stránky "druhy-zab" např. tímto kódem:
Pro zájemce jsme připravili [link:vajicka-zab popis vajíček žab], pomocí kterého...

Tip na závěr

Máte-li již hotové formátované texty ve formátu Microsoft Word, nebo z kancelářských balíků LibreOffice či OpenOffice, lze využít plugin pro převod do wikisyntaxe. Např. v LibreOffice postupujte takto: Soubor -> Exportovat, vybereme formát MediaWiki a obsah tohoto souboru vložíme do pole Text: v μCMS, nebo jej můžeme nahrát jako datový soubor a vložit pomocí inc: (viz popis wiki syntaxe).