Redakční systém μCMS

Popis administrace μCMS

Po přihlášení do μCMS se zobrazí administrativní rozhraní. Význam jednotlivých polí a tlačítek je následující:
 • Pole Název souboru (povinný) určuje jak se bude jmenovat vygenerovaná stránka (automaticky se připojí koncovka .html). Název může obsahovat jen znaky a-z (malá písmena) 0-9 (čísla) a - (pomlčku). Existují dva speciální případy názvů. Název header je rezervovaný pro obsah hlavičky stránky, název footer je rezervovaný pro obsah patičky stránky a favicon pro base64 kódovaný obsah ikony webu favicon.ico.
 • Pole Název položky v menu: se použije jako název odkazu ve vygenerovaném menu. Pole je povinné. Může obsahovat v podstatě libovolný text, nicméně existují tato vyhrazená slova: nomenu (zajistí že stránka nebude odkazována v menu), header resp. footer (hlavička resp. patička stránky, viz výše) a favicon (viz výše).
 • Pole Titulek stránky: se použije jako nadpis stránky, vyplnění je doporučené. Vyhrazené slovo link způsobí, že položka v menu bude směrovat na adresu uvedenou v poli Text:.
 • Pole Váha (v menu): určuje váhu odkazu v menu. Může nabývat kladných i záporných číselných hodnot a vyplnění není povinné.
 • Pole Datum vytvoření článku: slouží k uložení data vytvoření článku, je generováno automaticky, ale jeho vyplnění není povinné.
 • Pole Nadřazený soubor (v menu): určuje, zda bude odkaz v menu zařazen jako podkategorie k jinému odkazu v menu. Uvádí se název z pole Název souboru příslušné nadřazené stránky. Názvy těchto stránek lze lehce zjistit např. otevřením rolovací nabídky pod textovou oblastí.
 • Pole Text: se použije jako tělo stránky. Při vyplňování je možné použít wiki syntaxi. Speciálním případem je uvedení odkazu např. http://www.biohospodarstvi.cz/ při současném použití slova link v řádku Titulek Stránky - viz popis výše.
 • Pole Štítky umožňuje definovat štítky dané stránky (ve smyslu kategorie článku). Vyplnění je nepovinné.
 • Pole Existující štítky je pouze informační a slouží jako přehled štítků, které byly v systému již vytvořeny.
 • Pole Definice umožňuje definovat proměnné ve formátu nazevpromenne:obsahpromenne tj. oddělené dvoujtečkou, vždy na jednom řádku jedna definice, na kterou je možné se odkazovat v textu stránky pomocí wiki syntaxe def:nazevpromenne - viz popis [wiki-syntaxe wiki syntaxe].
 • Tlačítko Jen uložit či vytvořit stránku uloží obsah všech polí na disk, ale nedojde k vygenerování stránek.
 • Tlačítko Vyčistit vymaže text ze všech polí a vyplní je, tam kde je to účelné, předdefinovanými daty. Pozor, tlačítko neuloží stávající obsah polí, stiskněte jej tedy pouze, pokud jste neměnili obsah polí (tj. editovaná stránka byla předtím uložena).
 • Tlačítko Uložit stránku + Vygenerovat obsah stránek uloží obsah všech polí na disk a vygeneruje obsah stránek. Toto tlačítko se používá standardně po změně obsahu polí.
 • Tlačítko Nahrát nahraje do polí stránku (soubor) vybranou v rolovacím menu vpravo od tlačítka.
 • Tlačítko Smazat smaže stránku (soubor) vybranou v rolovacím menu vpravo od tlačítka. Systém stránku bez otázek a otálení smaže, proto toto tlačítko využívejte s rozmyslem. V případě nechtěného smazání je možné soubor obnovit pomocí z adresáře BKP (např. pomocí FTP klienta).
 • Tlačítko Procházet umožní vybrat soubor na lokálním disku typicky obrázek nebo datový soubor, který chceme na web nahrát.
 • Tlačítko nahrát jako obrázek nahraje soubor vybraný pomocí tlačítka Procházet do adresáře s obrázky (IMG).
 • Tlačítko nahrát jako datový soubor nahraje soubor vybraný pomocí tlačítka Procházet do adresáře s datovými soubory (DAT).
 • Tlačítko Obrázky vypíše dolů na stránku všechny obrázky ve zvoleném adresáři ve wiki formátu tak, že je možno je přímo zkopírovat a vložit do textu stránky.
 • Tlačítko Datové soubory vypíše dolů na stránku všechny datové soubory v daném adresáři ve wiki formátu tak, že je možno je přímo zkopírovat a vložit do textu stránky.
 • Tlačítko Odhlásit se slouží k odhlášení z redakčního systému μCMS. Při odhlášení nedochází k uložení textu ani vygenerování stránek.
 • Tlačítko Kontrola integrity μCMS spouští interní testování systému μCMS.
 • Tlačítko Spravuj CSS otevře nabídku pro správu kaskádových stylů.