Redakční systém μCMS

Wiki syntaxe


Systému μCMS umožňuje vedle HTML syntaxe používat i Wiki syntaxi, která je vysvětlena na níže uvedených příkladech.

Nečíslovaný seznam

Pro výčty položek je možno použít tento kód (mezera následovaná hvězdičkou):
 * pšenice
 * ječmen
 * žito
 * oves
 * žitovec (triticale)
který se zobrazí následovně:

Nadpisy a typy písma

Pro různé velikosti nadpisů či druhy písma je možno použít tento kód:
'''tučný text'''
''kurzíva''
==== Nadpis nejmenší ====
=== Nadpis menší ===
== Nadpis větší ==
= Nadpis největší =
který se zobrazí následovně:

tučný text
kurzíva

Nadpis nejmenší

Nadpis menší

Nadpis větší

Nadpis největší


Hypertextové odkazy

V rámci textu je možné se odkazovat na interní i externí stránky, je možno použít tento kód:
http://www.klikva.cz/
https://www.csopkokonin.cz/
[https://www.klikva.cz/ Společnost Klikva]
[link:stazeni Ke stažení] 
který se zobrazí následovně:

http://www.klikva.cz/
https://www.csopkokonin.cz/
Společnost Klikva
Ke stažení

Předformátovaný text

Předformátovaný text se uvozuje třemi { a končí třemi }.

Tabulka

Jednoduchou tabulku můžeme zobrazit pomocí kódu:
|| Květák || 20 m || 1 kg ||
|| Zelí || 88 m || 2 kg ||
|| Brokolice || 40 m || 1 kg ||
|| Kedluben || 12 m || 0,5 m ||
který se zobrazí takto:

Květák 20 m 1 kg
Zelí 88 m 2 kg
Brokolice 40 m 1 kg
Kedluben 12 m 0,5 m

Alternativně je možné použít syntaxi

{|
| Květák
| 20 m
| 1 kg
|-
| Zelí
| 88 m
| 2 kg
|}

výsledkem je:

Květák 20 m 1 kg
Zelí 88 m 2 kgObrázky

Obrázky nahrané přes rozhraní μCMS je možno zobrazit pomocí kódu:
[img:kdo_ma_kolo.jpg]
který se zobrazí takto:

kdo_ma_kolo.jpg

Dokumenty

Na dokumenty nahrané přes rozhraní μCMS je možno odkázat pomocí kódu:
[dat:tabulka_spotreby.txt Tabulka spotřeby]
[dat:tabulka_spotreby.txt]
který se zobrazí takto:

Tabulka spotřeby
tabulka_spotreby.txt

Tabulka CSV

Pro jednoduché vložení tabulky CSV (nahrané přes rozhraní μCMS) je možno použít kód (bez mezery):
[csv: tabulka_spotreby.txt]
který se zobrazí takto:
Zařízení Spotřeba
Toshiba AC-100 + DC/DC měnič 0.28A @ 29.15V 8.16 W
Toshiba AC-100 + DC/DC + bez LCD 0.24A @ 29.15V 6.99 W
DC/DC měnič 0.08A 2 29.15V 2.33 W
Asus Atom vypnutý + DC/DC měnič 0.1A @ 29.03V 9.9 W
Asus Atom - stahování streamu prřes Wifi + DC/DC měnič 0.54A @ 29.03V 15.67 W
SPA 941 + DC/DC měnič 0.07A @ 28.42V 1.99 W
RouterStation Pro + WiFi 0.1A @ 26.43V 2.64 W
VDSL modem s WiFi + DC/DC měnič 0.23A @ 27.02V 6.22 W
LED lampicka 0.02A @ 25.44V 0.5 W
Cubieboard + SSD Kingston 120GB + DC/DC měnič 0.1A @ 26.05V 2.6 W
Linksys WRT160NL 2.0W
Linksys WRT160NL + WiFi 3.4W
Linksys WRT160NL + WiFi + USB 1-Wire 3.5W
Linksys WRT54GL (WiFi) 4.0W
Linksys SPA922 4.1W
Linksys SPA941 2.0W
Routerstation Pro + WiFi + USB 1-Wire 5.0W
USB Hub 2.0 - 4 port 1W
Asus EEE 1016P - 30 wakeups/s 11.6W
HP 500 - 5 wakeups/s - min. jas - bez wifi 17.1W
HP 500 - 20 wakeups/s - max. jas - wifi 23.1W
RBXXX 7W

Nový řádek

Pro vynucený přechod na nový řádek (třeba na začátku nového odstavce) vložte do textu prázdný řádek.

Horizontální čára

Rovnou horizontální čáru vygenerujeme pomocí kódu:
---
který se zobrazí takto:
počet znaků "-" může být i vyšší.

Vložení proměnných

V rámci administrativního rozhraní můžeme definovat vlastní proměnné v poli Definice ve formátu nazevpromenne:obsahpromenne. Předpokládejme, že budeme mít v tomto poli uvedeno:
rychlost:330 m/s
tlak:100 kPa
teplota:21 °C
latka:vzduch


Pak se následující kód:

''Pokud použijeme jako médium [def:latka] při teplotě [def:teplota] 
a tlaku [def:tlak] naměříme rychlost zvuku v médiu 
přibližně [def:rychlost].''
zobrazí takto:

''Pokud použijeme jako médium vzduch při teplotě 21 °C a tlaku 100 kPa naměříme rychlost zvuku v médiu přibližně 330 m/s.''

Vedle vlastních definic proměnných, je možné použít i automaticky generované systémové proměnné. Použití je patrné z následujícího příkladu:

Název tohoto článku: [def:titulek]
Datum vytvoření: [def:datum]
Datum aktualizace: [def:aktualizace]
Výše uvedené se zobrazí jako:

Název tohoto článku: Wiki syntaxe
Datum vytvoření: 21.08.2018
Datum aktualizace: 13.02.2019

Štítky

Pro vypsání štítků daného článku (musí být definovány v poli štítky) použijeme tento kód:
[stitky]
který se zobrazí jako:

| uCMS | návody |

Vložení souboru

Do textu stránky může být vložen soubor předem nahraný pomocí administrativního rozhraní jako datový soubor. Je povoleno pouze jednoúrovnové vkládání. Pro vložení souboru použijeme následující kod (bez mezery za dvojtečkou):

[inc: nazev-vkladaneho-souboru]