klikva.cz

Poštovní server

Zcela nekompromisně vždy hledáme řešení, které je nejšetrnější k životnímu prostředí. Výsledkem našeho snažení je bezkonkurenčně nejzelenější hosting pro Vaše e-maily. Naše mikroservery s minimální spotřebou poháněné sluneční energií takřka nijak nezvýší Vaši ekologickou stopu. Podrobnější informace o zvoleném řešení najdete na stránce věnované našim serverům.

Nesoustředíme se ale jen na ochranu životního prostředí, ale také na ochranu Vašeho soukromí. Veškerá komunikace mezi našimi servery a Vaším poštovním klientem (Thunderbird, Outlook,...) je zabezpečena silným šifrováním. Stejně tak i naše servery jsou zabezpečeny proti vnějším útokům firewallem a mnoha dalšími bezpečnostími opatřeními. V souladu s GDPR zastáváme názor, že IP adresa patří mezi citlivé osobní údaje (lze pomocí ní vcelku přesně geograficky lokalizovat odkud byl e-mail rozeslán), proto tuto informaci na našem poštovním serveru neukládáme do hlaviček zpráv. Pomocí programu Spamassassin bojujeme se SPAMary, abychom Vás co nejlépe ochránili od nevyžádané pošty.

V neposlední řadě se řídíme řadou etických zásad, takže si můžete být jisti, že i z titulu správce serverů je Vaše soukromí v bezpečí.

K přístupu ke svým e-mailům na poštovním serveru můžete využít:
 • protokol POP3 - e-maily jsou na serveru jen do doby než je stáhnete do svého poštovního klienta
 • protokol IMAP - e-maily jsou na serveru trvale, můžete k nim přistupovat z více zařízení, ale na serveru se hromadí
 • webmail Roundcube (přístup k poště přes prohlížeč webových stránek)

Obecná pravidla bezpečnosti

 • nikdy, za žádných okolností, nikomu nepište, neříkejte ani neposílejte svoje heslo,
 • společnost Klikva od Vás nikdy nebude toto heslo požadovat,
 • pokud používáte webmail, zkuste si heslo k e-mailovému účtu zapamatovat a neukládejte heslo ve svém prohlížeči,
 • buďte obezřetní, pokud používáte cizí počítač, nebo počítač se špatnou antivirovou ochranou,
 • máte-li jakékoliv pochybnosti o důvěrnosti svého hesla, změňte si jej kdykoliv přes rozhraní webmailu,
 • nové heslo nikdy neodvozujte od svého jména, data narození, nebo jiných dat spojených s Vaší osobou.


Technické specifikace a návody

Přístup k poště přes webmail

Otevřete si stránku https://posta.klikva.cz/ do pole Uživatel zadejte celý svůj e-mail, vyplňte pole Heslo svým heslem a ťukněte na tlačítko Přihlásit.

Změna hesla k e-mailu

Přihlašte se do webmailu (viz návod výše). Tukněte na Nastavení a následně zvolte položku v seznamu Heslo. V zobrazeném formuláři zadejte stávající a následně nové heslo (pro kontrolu dvakrát). Nové heslo musí být minimálně osm znaků dlouhé a musí obsahovat alespoň jedno číslo a jedno interpunkční znaménko. Nové heslo, prosím, nikdy neodvozujte od svého jména, e-mailu, data narození, nebo jiných dat spojených s Vaší osobou.

Nastavení přeposílání e-mailů

Přihlašte se do webmailu (viz návod výše). Tukněte na Nastavení, zvolte položku v seznamu Filtry a následně vyberte předdefinovanou sadu filtrů s názvem Standard. Ťukněte na filtr FORWARD a vpravo nastavte následující (většina údajů je již předvyplněna):
 • Pravidla pro příchozí zprávu: Všechny zprávy
 • ...vykonej následující akce: Přeposlat zprávu na, do vedlejšího pole zadejte adresu, na kterou se má zpráva přeposlat
 • Filtr neaktivní nesmí být zaškrtnuto
Zkontrolujte a ťukněte na tlačítko Uložit.

Nastavení automatické odpovědi

Přihlašte se do webmailu (viz návod výše). Tukněte na Nastavení a následně vyberte položku v seznamu Dovolená. V zobrazeném formuláři vyplňte tato pole:
 • Předmět např. Automatická odpověď v nepřítomnosti
 • Tělo např. Dobrý den, nejsem v kanceláři, obraťte se na mé kolegy...
 • Začátek dovolené v kalendáři vyberte datum od kdy bude automatická odpověď aktivní, ve vedlejším poli zvolte čas
 • Konec dovolené v kalendáři vyberte datum do kdy bude automatická odpověď aktivní, ve vedlejším poli zvolte čas
Zkontrolujte a ťukněte na tlačítko Uložit.

Návod k použití POP3 serveru

Ve svém poštovním klientovi (Outlook, Thunderbird,...) vytvořte nový poštovní účet. Klient by měl získat nastavení ze serveru automaticky, pokud by se tak nestalo, nastavte následující parametry:
 • server příchozí pošty pop3.klikva.cz
 • protokol POP3
 • šifrování SSL
 • port 995
 • uživatelské jméno - Váš celý e-mail
 • uživatelské heslo - Vaše heslo k e-mailu
 • server odchozí pošty smtp.klikva.cz
 • protokol SMTP
 • šifrování SSL
 • port 465
 • server vyžaduje ověření - zadejte Váš celý e-mail jako uživatelské jméno, a heslo k e-mailu jako uživatelské heslo

Návod k použití IMAP serveru

Ve svém poštovním klientovi (Outlook, Thunderbird,...) vytvořte nový poštovní účet. Klient by měl získat nastavení ze serveru automaticky, pokud by se tak nestalo, nastavte následující parametry:
 • protokol IMAP
 • server příchozí pošty imap.klikva.cz
 • šifrování SSL
 • port 993
 • uživatelské jméno - Váš celý e-mail
 • uživatelské heslo - Vaše heslo k e-mailu
 • server odchozí pošty smtp.klikva.cz
 • protokol SMTP
 • šifrování SSL
 • port 465
 • server vyžaduje ověření - zadejte Váš celý e-mail jako uživatelské jméno, a heslo k e-mailu jako uživatelské heslo

Nastavení SPF a DMARC záznamů v DNS

Aby rozesílané zprávy nebyly označovány jako SPAM, je vhodné nastavit u domény DNS záznamy, které autorizují rozesílání naším poštovním serverem:
 • SPF - SPF záznam označuje servery, ze kterých může být rozesílána pošta. Jeho nastavení je ve většině případů bezpečné, jen je třeba počítat s tím, že může dojít k problémům ve chvíli, kdy má adresát nastavené přeposílání na další e-mailovou adresu. Pokud poštu rozesíláte pouze z našich serverů, nastavte TXT záznam domény takto:
 • v=spf1 mx a -all
  
 • DMARC - Pokud u nás hostujete doménu DOMENA.cz a máte e-mail UZIVATEL@DOMENA.cz, systém DMARC aktivujeme např. pomocí tohoto TXT DNS záznamu _dmarc.DOMENA.cz (vše na jednom řádku):
 • v=DMARC1; p=reject; sp=reject; 
  rua=mailto:UZIVATEL@DOMENA.cz; 
  aspf=r; pct=100; fo=0; ri= 3600; 
  ruf=mailto:UZIVATEL@DOMENA.cz